Mittetulundusühing Imavere Sotsiaalkapital

Asud siin:  Esileht > Projektid > Läbi viidud projektid

Läbi viidud projektid

 • 2018-2019 kodu-uurimus kui kogukonna ühislooming toetajad Küsk kohaliku omaalgatuse programmist ja Järva vald. Õpitoad viis läbi Järvamaa Muuseumisõprade Selts.
 • Arvutialane baaskoolitus. Koolituse läbiviija IT Koolitus.
 • 01.10.2017.-02.08.2018 Koduuurimine kui kogukonnaidenditeedi teadvustamine. Projekti toetas Järvamaa Omavalitsuste Liit Kohaliku omaalgatuse programmist.

 

 • Meri metsa ääres mets mereääres. Looduslaager lasterikastele ja toimetulekuraskustes peredele 14 – 16 juuli. Toetajad: KIK, Järva Tarbijate Ühistu Imavere Vallavalitsus, Eakate klubi Kuldne sügis, Järvamaa Lasterikaste Perede Ühendus. 

 • Lasterikaste jt. perede suvekool - laager Kablis (koos eakate vabatahtlikega) 22 - 24.07. 2014. Toetajad: OÜ Mati Hõbemägi, AS Cheff  Food, AS Risti Agro, OÜ Imavere Soojus, Sepa talu,  E – Piim , Ahto Soo, eakate klubi Kuldne sügis, Imavere Vallavalitsus

 • Järvamaa eakate kokkutulek Imaveres - 2013
 • Perelaager - 27.-28. juuli 2013 
 • Vaike laulud I. Lindistatud on 16 Vaike Nilp esitatud laulu, mis koondatakse ühes tema luuletustega raamatuks. Toetajad programm "Leader" ja Imavere vallavalitsus - 2012
 • Õppeekskursioon Lasva Käsitööseltsi 18. november 2010.a.
 • Järvamaa käsitööpäeva läbiviimine 2010
 • Käsitöösarja „Pilistvere kihelkonna radadel ja Järvamaa 2010 a. käsitöökonverentsi „Aksessuaarid erinavates tehnikates“ läbiviimine Imavere vallas 8. juuli 2010
 • Teavitamine ja õppimine loomise kaudu 2006
 • Paneme kunsti levima 2006
 • Seminar “Avalike teenuste delegeerimisest mittetulundussektorile” 2005
 • Ühiskond algab kodanikust 2004
 • Puuetega laste suvelaager 1999
 • Lasterikaste perede ja üksikvanemate suvelaager 1999
 • Eesti Vabaharidusliit Mina ja muutuv maailm

Toetajad ja koostööpartnerid:
Eesti Vabahariduse Liit, Kohaliku Omaalgatuse Programm, BAPP, Taadikvere Külaselts, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, AS Risti Agro, Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski, Imavere Vallavalitsus, Järva Maavalitsus, MTÜ Eistvere Külaselts, MTÜ Eistvere Mõis, MTÜ Imavere Kultuuriselts, LEADER programm

Kontaktisik: Ada Nõmmküla. Tel 527 9350