Mittetulundusühing Imavere Sotsiaalkapital

Asud siin:  Esileht > Meist

Meist

MTÜ Imavere Sotsiaalkapital on asutatud 1998. aastal eesmärgiga ühendada ühingu tööst huvitatud üksikisikuid ja organisatsioone ja asutusi hoolekande korraldamiseks sõltumata east ja sotsiaalset seisundit omavate inimeste abistamisel, nende toimetuleku tõstmisel, perekonna tugevdamisel, elanike suunamisel mõtestatud tegevusele, keskkonda säästva ja tervist tagava elulaadi kujundamisel nõustamise, koolituse, vabahariduse, ürituste, trükiste väljaandmise ja levitamise ning muude võimaluste kaudu.

Eesmärgid:

  • koguda ja vahendada vajaminevat informatsiooni;
  • korraldada projektialast koostööd;
  •  materiaalsete vahendite ning tegevuslubade taotlemine;
  • osaleda teistes organisatsioonides ja liikumistes ning teha koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  • osutada tööturuteenuseid;
  • osutada sotsiaalteenuseid, sh. puuetega inimestele;
  • asutada erakoole;
  • asutada ja maksta ühingu või annetajate poolt ellu kutsutud stipendiume.

Ühingu tööd korraldab juhatus.
Ühingul puuduvad omad ruumid.

MTÜ Imavere Sotsiaalkapital kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Ühing on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Juhatuse liikmed
Õnnela Lees, Ada Nõmmküla